داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
اظهارات رئیس جمهور دشمن را به طمع می‌اندازد/بیان مسائل شبهه افکن نمونه بارز امیدوار کردن دشمن
نماینده تفرش،آشتیان و فراهان به اظهارت اخیر رئیس جمهور درباره مشروعیت در باب کلام حضرت علی (ع) گفت: این حرفها امید دادن به دشمن و امیدوار کردن به ادامه دشمنی است، باید روی کلمات و حرفها دقت کنند و کاری نکنند تا دشمن طمع کند.
امنیت کشور را دستخوش بازی های سیاسی قرار ندهیم
امام جمعه موقت فرمهین گفت: باید از حادثه تروریستی تهران عبرت بگیریم و امنیت کشور را دستخوش بازی های سیاسی قرار ندهیم.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir