داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ضعف مدیریتی دولت در بازار ارز موج افزایش قیمت ها را رقم می زند
محمد حسینی عضو كمیسیون برنامه و بودجه گفت: از مشكلات مدیریتی دولت در بحث نرخ ارز سیاست های دستوری و دخالت در بازار عرضه و تقاضا بوده است و امروز كه دلارهای بانك مركزی كم شده و پشتیبانی وجود ندارد باعث این اتفاق شده است.
موفقیت ایران در اجلاس اوپک، بستر افزایش درآمد عمومی کشور را مهیا کرد
عضو کمیسیون برنامه بودجه گفت: موفقیت دیپلماسی نفتی ایران در اجلاس اوپک، بستر افزایش درآمدهای عمومی کشور را مهیا کرد.
ارتباط مردمی
salamup.ir