داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
47 هزار هکتار از اراضی کشاورزی فراهان زیر کشت پائیزه/توزیع بیش از یک تُن بذر کلزا بین کشاورزان فراهانی

رئیس جهاد کشاورزی فراهان توسعه کشت کلزا را از سیاست‌های اجرایی در راستای خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی دانست و گفت: یک تُن و ۱۱۰ کیلوگرم بذر کلزا از نوع ارقام مختلف آلمانی و فرانسوی در بین کشاورزان فراهانی توزیع شده است. شاورزی فراهان از آغاز کشت پاییزه در  47 هزار و 270 هکتار از اراضی کشاورزی فراهان خبر داد.

ابهام در ارائه گزارش حقوق های نجومی از سوی دیوان محاسبات به مجلس
حسینی گفت: اگرچه رسیدگی به وضعیت نجومی بگیران مهم است اما از آن مهم تر اصلاح قوانین مربوط به پرداخت حقوق ها در کشور است؛ تا به امروز شورای حقوق و دستمزد یک مصوبه در این زمینه ابلاغ کرده است که بر اساس آن سقف حقوقی مشخص شده و به جز این هیچ اصلاحاتی در بحث حقوق و دستمزد مدیران دولتی انجام نشده است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir