داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
درآمدها در بودجه همیشه انبساطی دیده می شود/ دولت مکلف به ارائه بودجه عملکردی است
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات ممجلس، تاکید کرد که همیشه درآمدها در بودجه انبساطی دیده می شود، بنابراین به دلیل عدم وصول منابع بخش پیش بینی مصارف نیز عملیاتی نمی‌شود.
شخصیتِ حضرت زهرا(س) بهترین الگو و معیار عملِ منتظرانه است
دبیر شورای کتاب مجمع جهانی اهل بیت گفت: زنان و مردان ِ الگو که خداوند در قرآن به آنها اشاره کرده و آنها را معرفی می کند، انبیاء و اولیای الهی و معصومین(ع) هستند و حضرت زهرای اطهر (س) نیز یکی از همین معصومان و اولیای الهی است. بنابراین می تواند یک الگو و شاخص ممتاز برای ما باشد.  
قبلي 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 61 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir