داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
خاطرات مبارز انقلابی ازسقوط طاغوت
یک مبارز انقلابی در فراهان به بیان خاطرات خود از دوران پیروزی انقلاب و نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت؛ از روزهایی که موج انقلاب در میان مردم شکل گرفت و نیروهای ارتش را نیز با خود همراه کرد.
توسعه صنایع ، نسخه شفا بخش برای بیکاری در جامعه است
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان گفت: توسعه و بالندگی صنایع تنها نسخه شفا بخش بیکاری و ارتقاء وضعیت معیشتی ملت است.
قبلي 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 55 بعدي
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir