داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ارایه 30 میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کمیته امداد فراهان
مدیر کمیته امداد شهرستان فراهان گفت: از ابتدای سال تاکنون، مبلغ 30 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی با رویکرد خودکفایی به مددجویان فراهانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص یافت.
یک میلیارد ریال به احیای بافت های فرسوده فراهان اختصاص یافت
شهردار فرمهین گفت: یک میلیارد ریال منابع مالی در سال جاری برای احیای بافت های فرسوده فراهان اختصاص یافت.
قبلي 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 72 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir