داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
جلسه شورای اداری شهرستان فراهان در محل فرمانداری شهرستان فراهان برگزار شد
جلسه شورای اداری شهرستان فراهان در محل فرمانداری شهرستان فراهان در روز چهارشنبه 1392/11/16برگزار شد
قبلي 1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir