داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
دولت حمایت جدی از تولید داخلی داشته باشد/گامهای موفقی برای معیشت و رفاه مردم برداشته نشده است
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت: دولت نتوانست برنامه های عملی و جدی را در حوزه اقتصاد مقاومتی به خوبی اجرایی و مدیریت کند و در اکثر استانها شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانه ها، رکود در تولید و بیکاری کارگران بودیم.
درآمدها در بودجه همیشه انبساطی دیده می شود/ دولت مکلف به ارائه بودجه عملکردی است
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات ممجلس، تاکید کرد که همیشه درآمدها در بودجه انبساطی دیده می شود، بنابراین به دلیل عدم وصول منابع بخش پیش بینی مصارف نیز عملیاتی نمی‌شود.
قبلي 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 64 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir