داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
رزمایش مواسات جلوه دیگری از تمدن اسلامی را به تمام دنیا نشان داد
کارشناس فرهنگی گفت: شیوع ویروس کرونا شمایلی دیگر از رفتار مردم ایران و غنای فرهنگی ایرانیان را در مقایسه با سایر کشورها را به نمایش گذاشت و همدلی مردم کشور ما برای کمک به همنوع به اوج خود رسید.
فروپاشی سیاست‌های اقتصادی آمریکا بیش از بیش مشهود است
کارشناس سیاسی گفت: قبل شیوع کرونا اوضاع اقتصادی آمریکا به سمت بی‌ثباتی پیش می‌رفت که حال با شیوع کرونا، فروپاشی سیاست‌های اقتصادی آمریکا و بروز این ناپایداری در اقتصاد آسیب‌پذیر آمریکا، بیش از بیش مشهود است.
قبلي 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 99 بعدي
منشور اخبار
ارتباط مردمی