داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بصیرت و هوشیاری ملت عامل ماندگاری و اقتدار جمهوری اسلامی است
استاندار مرکزی با بیان اینکه مردم بنیانی‌ترین اساس انقلاب اسلامی ایران هستند، گفت: بصیرت و هوشیاری ملت عامل ماندگاری و اقتدار جمهوری اسلامی است.
جلسه شورای اداری شهرستان فراهان در محل فرمانداری شهرستان فراهان برگزار شد
جلسه شورای اداری شهرستان فراهان در محل فرمانداری شهرستان فراهان در روز چهارشنبه 1392/11/16برگزار شد
قبلي 1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 بعدي
منشور اخبار
ارتباط مردمی