داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تلف شدن 17 راس گوسفند در برخورد با تاکسی
برخورد سواری تاکسی با گله احشام در محور فراهان – آشتیان موجب تلف شدن تعدادی از گوسفندان شد.
معدوم سازی ۱۰۰ کیلو گرم‌جنس تاریخ گذشته در فراهان
در بازرسی بهداشتی و رسیدگی به شکایت مردم ۱۰۰ کیلو گرم‌جنس تاریخ گذشته کشف و معدوم سازی شد.
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1481 بعدي
منشور اخبار
ارتباط مردمی