داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
دشمن به دنبال نفود در مراکز موشکی ایران است
استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال نفود در مراکز موشکی ایران است، گفت: هدف دشمن از نفوذ،تهی کردن نظام از عناصر قدرت است.

غرس ۱۰ هزار اصله نهال در فراهان/احداث سایت گیاه‌شناسی در این شهرستان
مدیر منابع طبیعی فراهان گفت: در هفته منابع طبیعی در فراهان ۱۰ هزار اصله نهال غرس می‌شود.
قبلي 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 1179 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir