داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ملاقات فرماندار جدید فراهان با مسئولین ادارات این شهرستان

فائض پور فرماندار جدید شهرستان فراهان با مسئولین ادارات این شهرستان  از اولین ساعات روز کاری یکشنبه 92/11/27 در دفتر فرماندار حضور یافته وضمن تبریک به ایشان جهت انتصاب پست جدید وآرزوی توفیق ،به ارائه برنامه ها ی کاری خود ودستاوردها واقدامات انجام شده دستگاههای مربوطه ومسائل ومشکلات موجود پرداختند . 

گزارش تصویری/فرماندار شهرستان فراهان معرفی شد
در مراسمی با حضور استاندار مرکزی سعید فائض پور به سمت فرماندار شهرستان فراهان معرفی و از زحمات مجید مومنی فرماندار پیشین تقدیر شد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir