داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
کشف 4 هزار عدد قرص روانگردان در فراهان

ماموران انتظامي شهرستان فراهان استان مركزي 4 هزار قلم قرص روانگردان در اين شهرستان كشف و ضبط كردند.

رمز ماندگاری کار برای خدا و بی‌منت انجام دادن است.
موقعیت ایران در منطقه و جهان سبب شکل‌گیری نوعی قدرت بازدارندگی به نفع کشورمان در برابر تهدیدات احتمالی شده است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir