داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
هرس درختان توسط شهرداری انجام شد
به گزارش فراهان خبر،رضاسربندی شهردارفراهان گفت:هرس اجرای عملیات هرس ،فرم دهی ومرتب کردن درختان ودرختچه های زینتی درمعابروبلوارهاوبوستان های سطح شهر ازاوایل دی ماه اغازشده است.
فرهنگ درخت دوستی بیشتر از درختکاری باید ترویج شود

 فرهنگ درختکاری باید به گونه ای در جامعه نهادینه شود که  حداقل یک اصله درخت در سال توسط هر شهروند کاشته شود و در حفظ و نگهداری از آن باید دقت شود.

 


شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir