داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
یکصدو شصت و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان فراهان برگزار شد.
جلسه شورای آموزش وپژوهش شهرستان به ریاست فرماندار جدید فراهان، فائض پور و دیگر اعضای شورا و مدعوین صبح روز چهارشنبه 92/11/30 برگزار گردید.
حضور عوامل اجرایی برنامه تلویزیونی ۹۰ در شهرستان فراهان
عوامل اجرایی برنامه تلویزیونی ۹۰ جهت تهیه گزارش از وضعیت فوتبال شهرستان فراهان به این شهرستان آمدند.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir