داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
کار و تلاش کشاورزان فراهانی زیر گرمای سوزان مردادماه
روستائیان از جنس کار و تلاش هستند، این روزها در روستاهای فراهان همه مشغول کار و تلاش هستند.
تجربه طولانی فصل مشترک اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت/رفع مشکلات جامعه نگاه انقلابی مسئولان را می‌طلبد
امام جمعه فرمهین گفت: افراد نخبه باسلایق مختلف و از همه جناح ها، در مجمع تشخیص مصلحت حضور دارند که در کنار اشتراکات، اختلاف نظرهایی هم دارند و فصل مشترک همگی آنها، تجربه طولانی است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir