داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بارش اولین برف پاییزی در فراهان/هوا سردتر می شود
اولین برف پاییزی فراهان را سفیدپوش کرد و شهر چهره زمستانی به خود گرفت.
شهید «غیاث‌آبادی» در کنار شوق معلمی بی‌تاب جبهه‌ها بود
شهید «احمد غیاث‌آبادی» از شهدای قشر دانشجویی شهرستان فراهان است که ثابت کرد شهادت و دانشگاه از نظر جایگاه معرفت‌اندوزی از دو جنس نیستند بلکه یک مسیر در دو جبهه هستند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir