داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
یک هکتار از باغات چوگان فراهان در آتش سوخت +عکس
بی احتیاطی سبب آتش سوزی در باغات روستای چوگان از توابع خنجین شد.
پنج شنبه آخر سال در کنار اهل قبور فراهان+عکس
مردم فراهان به رسم دیرینه خود در آخرین پنج شنبه سال یادی از رفتگان خود کرده و سنت زیارت اهل قبورمردم فراهان به رسم دیرینه خود در آخرین پنج شنبه سال یادی از رفتگان خود کرده و سنت زیارت اهل قبور را به پا کردند. را به پا کردند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir