داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
برجسته شدن معروفات بهترین راه جلوگیری از منکرات /بساط قلیان ها از پارک فرمهین جمع آوری می شود
فرماندار فراهان با تاکید لزوم فرهنگ سازی در خصوص کاهش مصرف قلیان گفت: نیروی انتظامی نسبت به جمع آوری قلیان در پارک فرمهین اقدام کند و با عرضه کنندگان قلیان در پارک برخورد شود.
روستای واشقان؛ مهد خوشنویسی استان مرکزی/بیت استاد واشقانی موزه خوشنویسی می‌شود
مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی گفت: برجستگان هنر خط استان از روستای واشقان فراهان است، اختصاص یافتن بیت استاد واشقانی به پایگاه خوشنویسی استان بسیار ارزنده است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir