داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تکنیک‌های خاموش تبلیغات انتخاباتی/ از کاندیدای پوششی تا رونمایی از آمارهای عجیب و غریب
جالب آن که در فضای پرحاشیه انتخابات، برخی می کوشند تا شاید با استفاده از تکنیک ها و روش هایی نه چندان مدرن و نوین، به هر شکلی که ممکن است بتوانند، برنده این آوردگاه حساس شده و در ادامه با طیب خاطر و قلبی آرام، بر کرسی قدرت تکیه زنند.
سفره سلامت در فراهان پهن شد
همزمان با هفته سلامت، سفره سلامت به همت دانش آموزاان فراهانی در این شهرستان گسترده شد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir