داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سمنوپزان در فراهان با چاشني دعا و زيارت
مراسم سمنوپزان در‌ آستانه سال نو یک سنت ايراني در آستانه نو شدن سال به نيت نذر حضرت فاطمه زهرا(س) مي‌پزند؛ عقیده برخی بر اين است که شيرينی سمنو از اثر انگشت آن حضرت است.
صندوق اخذ رای زبان گویای مردم است
فرماندار فراهان گفت: صندوق رای در انتخابات، زبان گویای مردم است و مشارکت حداکثری مردم سالم‌ترین رقابت انتخاباتی است و مهمترین حقشان حق حاکمیت بر سرنوشت شان است.
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir