داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تیمار پرندگان شکاری توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فراهان
مسئول حفاظت محیط زیست شهرستان فراهان از تحویل چهار بهله پرنده شکاری را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فراهان خبر دادند.

اظهارات رئیس جمهور دشمن را به طمع می‌اندازد/بیان مسائل شبهه افکن نمونه بارز امیدوار کردن دشمن
نماینده تفرش،آشتیان و فراهان به اظهارت اخیر رئیس جمهور درباره مشروعیت در باب کلام حضرت علی (ع) گفت: این حرفها امید دادن به دشمن و امیدوار کردن به ادامه دشمنی است، باید روی کلمات و حرفها دقت کنند و کاری نکنند تا دشمن طمع کند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir