داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
عدم پایبندی سرمایه‌گذار به تعهدات علت تعطیلی کشتارگاه/انجام کشتار دام به شکل سنتی و به دور از نظارت شبکه بهداشت
مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: سرمایه‌گذار کشتارگاه فراهان در طول یک سال به هیچ یک از تعهدات خود از جمله ایجاد فضای سبز، مدیریت پسماند، تحویل پسماند و عدم آلودگی زیست محیطی عمل نکرده است.
کشت ۳ هکتار چغندر لبویی در راستای اقتصاد مقاومتی/ کشاورزان فراهانی به تغییر الگوی کشت بی توجه اند
جوان کارآفرین فراهانی گفت: در مزرعه ۳ هکتاری کشت چغندر لبویی برای ۵ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شده است و برآورد می شود که از هر هکتار ۴۰ تن محصول برداشت شود.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir