داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آسمان شهر فرمهین نورباران شد
آسمان شهر فرمهین امشب با بانگ «الله اکبر» مردم نورباران شد.
استاندار مرکزی:تغییری در فرآیند اجرای پروژه فرمهین-خنجین- قهاوند صورت نگرفته است
استاندار مرکزی گفت: هیچگونه تغییری در فرایند اجرای پروژه فرمهین-خنجین-قهاوند صورت نگرفته است، مسئولین استان قطعا این موضوع را به جد پیگیری می‌کنند.
منشور اخبار
ارتباط مردمی