داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
فرار سیدن زمان کشت پاییزه و عدم پرداخت مطالبات محصول بهار گندم کاران/دست کشاورزان برای کشت جدید خالی است
برخی از گندمکاران فراهانی از پرداخت دیرهنگام مطالبات خود گلایه دارند و می گویند: دست کشاورز در حال حاضر برای خرید نهاده‌های کشاورزی و آماده‌سازی سطح کشت پاییزه خالی است.
همیاران پلیس بهترین پل ارتباطی این نهاد با خانواده ها است
رئیس پلیس رهوار فراهان گفت: همیاران پلیس حرکت والدین را در حین رانندگی رصد کرده و در صورت ارتکاب تخلف به آنها هشدار می دهند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir