داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
نبود کشتارگاه صنعتی، مانع ایجاد ارزش افزوده در صنعت دام و طیور/لزوم تخصیص اعتبارات ارزش افزوده به اشتغالزایی و تولید
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی با بیان اینکه کشتارگاه صنعتی نیاز استان در حوزه دام و طیور است، گفت: نبود کشتارگاه صنعتی زمینه ساز از دست رفتن بخش زیادی از ارزش افزوده صنعت دام و طیور است.
آرامش در زندگی در سایه آموزه های دین کسب می شود
استاد دانشگاه گفت: آموزه‌های دین همچون فانوس دریایی راه را نشان می‌دهند. اگر سبک زندگی براساس آموزه‌های الهی نباشد، آرامش خود را از دست می دهد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir