داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سایه سیاه گرانی بر جمعه بازار فرمهین
بازار خرید شب عید امسال در جمعه بازار فرمهین داغ باشد اما علی‌رغم هیاهوی بازار و جمعیت به هم فشرده، خریداران خریدی نمی کنند و بیشتر نظاره گر هستند.
برگزاری همایش دوچرخه سواری در فرمهین/ انسان پدری دلسوز برای منابع طبیعی باشد
رئیس سازمان تبلیغات فراهان گفت: هر یک از افراد جامعه در حفاظت از منابع طبیعی باید مانند یک پدر مهربان باشند، به همان گونه ای که یک پدر از فرزندش مراقبت می کند، شما هم باید از منابع طبیعی محافظت کنید.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir