داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) با رنگ و بوی انتخاباتی
در شب میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در روستای اشغل فراهان مراسم جشنی برگزار شد.
حق مردم ایران در مذاکرات باید محقق شود
تیم مذاکره کننده هسته ای دولت جمهوری اسلامی با حمایت مردم و گام های سازنده و سالم، آنچه حق ملت ایران است و با ایثار و فداکاری به آن رسیده اند و ثمره خون شهدا است را مکتوب و در عرصه بین اللمل با سند قطعی  به ثبت می رساند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir