داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
اعتراض مردم ضیاءآباد در پی قطعی آب/ ناهماهنگی مدیریت مشکل قطع آب در روستای ضیاءآباد

  قطعی و مشکل کم آبی روستای ضیاءآباد از توابع خنجین در روزهای اخیر سبب اعتراض مردم این روستا شد.
به برکت حضور رهبری و استواری نظام جمهوری اسلامی، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند
امام جمعه فرمهین گفت: حضور گسترده مردم، دانش آموزان و مسئولین فراهان در راهپیمایی 13 آبان مشت محکمی بردهان یاوه گویان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir