داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
برگزاری اولین همایش شهرداران استان مرکزی در حوزه معاونت عمرانی استانداری مرکزی
اولین همایش شهرداران استان مرکزی در سال 93 با هدف ارتقاء سطح سلامت اداری ، ترویج فرهنگ قرآنی، جذب سرمایه گذاری غیر دولتی در شهرداریها و آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با قوانین و مقررات برگزاری مناقصات ،  با حضور زندیه وکیلی معاون عمرانی و صفری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، فرخی مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مرکزی در حوزه معاونت عمرانی استانداری مرکزی برگزار شد
بیمارستان فراهان به زودی تحویل دانشگاه علوم پزشکی اراک می‌شود
حدود 6ماه از خبر تحویل بیمارستان 32 تختخوابی فراهان به زودی تحویل دانشگاه علوم پزشکی اراک خواهد شد گذشته وهنوز هیچ اتفاقی در این مورد نیوفتاده است این بیمارستان حدود 10 سال پیش توسط یک خیر در فراهان ساخته شده است..
ارتباط مردمی
salamup.ir