داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
لحظه به لحظه خبر با خبرنگاران + عکس
خبرنگاران و اصحاب رسانه عموما عمر و زندگی خودشان را برای انعکاس دادن اخبار و مشکلات مردم می‌گذارند و گاهی اوقات برای اینکه بتوانید یک سوژه و یک گزارش بگیرید باید هفت خوان رستم را طی کنند.
خبرنگاران امید به آینده را در بین مردم تقویت کنند
فرماندهی سپاه ناحیه فراهان گفت: خبرنگاران باید عشق و امید به آینده را در بین مردم تقویت کنند، چرا که خبرنگاران بدون عشق به انسان ها و ارزش های انسانی موفقیتی نخواهند داشت.
قبلي 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 998 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir