داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ارزش هر ۴ زالو معادل یک بشکه نفت/ظرفیت اشتغالزایی برای ۶۵ نفر با اجرای طرح جزیره زالو
برزآبادی فراهانی یکی از جوانانی است که در راستای توسعه کار و آبادانی روستای آبا و اجدادی خود از پایتخت مهاجرت کرده و همتش را برای پرورش زالو و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در روستای برزآباد فراهان به کار گرفته است.
برجام غیر قابل مذاکره مجدد است/افزایش ۸۹ درصدی کشفیات مواد مخدر در فراهان
امام جمعه فرمهین با بیان اینکه برجام غیر قابل مذاکره مجدد است، گفت: امنیت امروز را مرهون خون شهدا هستیم و این امنیت را با هیچ چیزی معاوضه نمی کنیم، به هیچ وجه نظام جمهوری اسلامی دست دوستی به سوی استکبار جهانی دراز نمی کند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir