داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بررسی مشکلات شهرستان فراهان/ محرومیت هایی که شهرستان یدک می کشد
شهرستان فراهان چند سالیست به شهرستان تبدلی شده است، اما ز حداقل امکانات از جمله جاده مناسب، مراکز خدماتی و ادارات برخوردار نیست.
شهیدی که سختی های زندگی او را از خدمت به اسلام غافل نکرد
شهید سلطانی در محیط کارگری خود با کار و تولید در مقابل شعارهای پر زرق و برق کمونیستها و چپیها شعار دندان شکن می داد و فریاد می زد؛ « ما کرگران بیداریماز کمونیست بیزاریم».
ارتباط مردمی
salamup.ir