داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سرمازدگی 336 میلیارد ریال به مزارع شهرستان فراهان خسارت وارد کرد
سرپرست اداره جهاد کشاورزی شهرستان فراهان گفت: سرما زدگی، خشکسالی و شیوع برخی بیماری های دام و طیور، حدود 336 میلیارد ریال به مزارع و دامداری های این شهرستان خسارت وارد کرد.
کاهش 1.2 سن زدگی گندم در فراهان
مسئول بسیج مهندسین سپاه ناحیه مقاومت اراک گفت: سال گذشته با اجرای طرح "همگام با کشاورز" در روستاهای فراهان میزان سن زدگی محصول در این روستاها 1.2 کاهش داشته است.
ارتباط مردمی
salamup.ir