داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
روایت تاسف‌بار هدر رفت آب آشامیدنی در روستای «عزیزآباد»فراهان
عدم پرداخت آب بهاء سبب شده تا برخی از افراد اهمیتی به مدیریت در مصرف آب ندهند و متاسفانه آب شرب این روستا غیر از مصارف خانگی و برای مصارف سبزی کاری و کشاورزی استفاده می شود.
فعالیت ۷۰ درصد دامداری‌های فراهان زیر ظرفیت تولید
فرماندار فراهان گفت: بالای ۷۰ درصد دامداری های شهرستان زیر ظرفیت تولید فعال هستند و حمایت از این واحد ها و ارایه تسهیلات رونق تولید سبب تقویت صنعت دام شهرستان است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir