داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
همراهان فتنه خط قرمز نظام هستند/فتنه تمام شدنی نیست
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت: برخی از خواص آگاهانه یا ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن ریختند و برای ما به صراحت روشن است که عاملین فتنه در چرخه دشمن بودند، کسانی که ناآگاهانه در فتنه نقش داشتند و امروز هم پشیمان هستند، خط قرمز نظام هستند و افرادی که آگاهانه فتنه را همراهی کردند، دشمن نظام هستند و باید به شدت با اینها برخورد شود.
ملّت ایران از دولت اجرای حقوق شهروندی را می خواهد
 آقای رئیس جمهور! این حقوق شهروندی در اصول قانون اساسی موجود بوده و هست، ملّت بزرگوار از شما اجرای آن را خواستار است نه گوشزد کردن حقوق را. شما با مجموعه تیم اجرایی­تان( هیأت دولت ) درصدد اجرای این حقوق باشید و تذکّر و نگارش چنین متونی را به فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی واگذارید.
قبلي 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 100 بعدي
ارتباط مردمی
salamup.ir