داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
کمبود آب شرب و حفر چاه های غیر مجاز در فراهان

سرپرست اداره منابع آب فراهان گفت:در حالی که دغدغه اصلی ما تامین آب شرب تعدادی از روستا هاست برخی افراد سود جو اقدام به حفر چاه های غیر مجاز در این منطقه کرده اند.

اعضای جدید شورای راهبری روابط خارجی منصوب شدند
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی اعضای جدید شورای راهبردی روابط خارجی را منصوب کردند.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
ارتباط مردمی
salamup.ir