داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تغییر در فرمانداری فراهان
فرماندار شهر فراهان تغییر کرد.
فیلم: این ده فیلم سالن های سینما را پر می‌کنند
باید اعتراف کرد کیفیت آثار به نمایش درآمده در جشنواره سی و دوم نسبت به چند دوره پیشین این رویداد قابل قیاس نیست و آثار جدی تری را حتی از کارگردان های فیلم اولی حتی در این دوره شاهد بوده‌ایم. با این حال ترافیک فیلم های حاضر در این دوره از جشنواره آنچنان سنگین بوده که برخی از مخاطب عام جشنواره حتی در
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir