داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آیت الله سیستانی در عراق «جهاد کفایی» اعلام کرد
تلویزیون عراق تاکید کرد مرجع عالیقدر شیعیان عراق، مردم و نیروهای مسلح و امنیتی این کشور را به دفاع از عراق و مقدسات و مقابله شجاعانه با تروریست ها فرا خواند.
کاری نکنید که به حا مانید کاری کنید به ما جا ماند
حضور عزیم مردم در مراسم سالگرد امام راحل در فراهان که قبل از نماز ظهر وعصر برگزار گردید.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
ارتباط مردمی
salamup.ir