داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
رئیس‌جمهور جدید آمریکا ماهیت حقیقی دولتمردان این کشور را آشکار کرد
امام جمعه فرمهین گفت: اقدامات غلط اندر غلط مسئولان آمریکا موجب شناخته‌تر شدن ماهیت استکباری این کشور در افکار عمومی ایران و جهان شده و مردم به حقانیت شعار «مرگ بر آمریکا» و ماهیت استکبار عمیق‌تر، دقیق‌تر و وسیع‌تر پی برند.
بازیگردان اصلی دولت ترامپ کیست؟
به اذعان وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، «استیو بنن» عروسک‌گردان اصلی دولت دونالد ترامپ است.
ارتباط مردمی
salamup.ir