داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تحریم‌های دشمن علیه ملت ایران شکست خورده و بی‌اثر است
امام جمعه فرمهین گفت: همه موضع گیری‌های دشمن از جمله تشدید تحریم‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی شکست خورده و بی اثر است، ملت ایران باسلاح ایمان در برابر توطئه های غرب ایستادگی کرده و دشمن راه به جایی نمی‌برد.
موج‌سواری بر یک بی‌قراری/عملکرد ضعیف مسئولان استخوانی در گلوی مردم
دستور اصلی این خیزش ها و تحرکات مردمی از بیرون مرزها داده شده و با چراغ سبز دشمن انجام می گیرد اما این پیاده نظام دشمن در داخل کشور است که می خواهد اعتراضات مردمی و مطالبات اقتصادی ایشان را به نوعی در راستای تقابل با نظام و جمهوری اسلامی تفسیر کند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir