داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
راهپیمایی با شکوه اربعین دشمنان را نگران کرده است/جبهه غربی-عربی در به حاشیه راندن تظاهرات عراق مؤثر بود/۵۰۰ موسسه غربی در حال تجزیه و تحلیل اربعین هستند
کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: گرچه جبهه غربی-عربی در به حاشیه راندن تظاهرات عراق مؤثر بوده ولی دولت عراق برای سامان دادن به اوضاع این کشور باید مطالبات به حق مردمش را پیگیری کند.
تحریم ها علیه ملت ایران راه به جای نمی برد
امام جمعه فرمهین گفت: این که دشمن بیان می کند، گزینه های مختلفی روی میز علیه ملت ایران دارد، دروغ است، دشمن گزینه ای جز تحریم ها ندارد و این تحریم ها هم به نهایت خود رسیده است و دشمن مجدداً از اول دوباره تحریم می کند.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir