داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
دنیاطلبی مزدوران داخلی، خطرناک تر از دشمنان خارجی/بزرگ جلوه دادن مشکلات اقتصادی؛ تدبیر دشمن برای مایوس کردن مردم از نظام
امام جمعه فرمهین گفت: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند، ما باید از نفوذ و دنیاطلبی مزدوران داخلی هراس داشته باشیم، رخوت و سستی در اعتقادات و باورهای برخی از افراد تهدیدی برای این نظام است
لایحه بودجه ۹۷ معیشت مردم را تهدید می کند/ربا خواری در بانک ها بیداد می کند
مام جمعه فرمهین گفت: لایحه بودجه ۹۷ تورم زا است و معیشت مردم را تهدید می کند، این لایحه نمی تواند فقر را ریشه کن کند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir