داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی ۲۲ شهریور؛
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز را اینجا مشاهده کنید.
همت خود را برای تغییر شرایط به نفع مردم بسیج کرده‌ایم
رئیس جمهور گفت: همت خود را برای تغییر شرایط به نفع مردم و سفره مردم بسیج کرده‌ایم تا با مشارکت همگان مشکلات حل شود.
منشور اخبار
ارتباط مردمی