داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
اروپایی ها نمی خواهند یا نمی توانند مقابل فشار آمریکا مقاومت کنند/ اگر صحبت های رئیس جمهور ایران را جدی نگیرند برای کشور یک خطر محسوب می شود
کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به تحریم های هسته ای جدید آمریکا علیه ایران گفت: اروپایی ها نمی خواهند یا نمی توانند در مقابل فشار آمریکا مقاومت کنند و باز این ذهنیت اشتباه در اروپا ایجاد شده است که ایران تحت هر شرایطی در برجام خواهد ماند.
بانک ایده‌‌ها در قوه قضاییه ایجاد می‌شود/ مجلس و دولت در زمینه تنقیح قوانین اقدام کنند
رئیس قوه قضاییه گفت: ایجاد بانکی را در دستگاه قضایی به‌عنوان بانک ایده‌ها دنبال می‌کنیم و در این راستا حتماً دیدگاه و نظارت قضات و دیگر صاحبنظران مورد توجه قرار خواهد گرفت.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir