داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سلفی گرفتن نمایندگان تاسف دارد/ وجدان های بیدار در برابر کشتار شیعیان افغانستان عکس العمل نشان دهند
امام جمعه خنجین گفت: گرفتن عکس سلفی و یادگاری برخی نمایندگان با خانم موگرینی جای تاسف دارد و موجب خجالت است.
فاجعه«میرزا اولنگ» فراتر از جنایت جنگی و نوعی جنون و نسل کشی است/ کابینه جدید نیرو‌های توانمند و متخصص می خواهد
امام جمعه فرمهین گفت: نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل جنایات«میرزا اولنگ» را به صورت جدی بررسی و پیگیری نکرده اند و در برابر قتل عام خونبار و ربودن زنان جوان و دختران خفه خون گرفته اند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir