داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سرپرست فرمانداری فراهان بازدداشت و برکنار شد
همزمان با هفته دولت سرپرست فرمانداری فراهان به جرم تبلیغ علیه نظام بازداشت و از سمت خود برکنار شد.
صفحه نخست روزنامه‌های ۴ شهریور؛
صاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی امروز را اینجا مشاهده کنید.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir