داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ترامپ دستور اجرایی ساخت دیوار مرزی مکزیک و محدود کردن ورود مهاجران به آمریکا را امضا کرد
رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی مربوط به احداث دیوار مرزی مکزیک و محدود کردن ورود مهاجران به آمریکا را امضا کرد.
بیشترین تعداد مهاجران آمریکا اهل کدام کشورها هستند؟+نقشه
تلگراف در مطلبی به بررسی تعداد مهاجران ورودی به آمریکا و کشورهای مبدأ آن‌ها پرداخت.
ارتباط مردمی
salamup.ir