داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
تحریم ها علیه ملت ایران راه به جای نمی برد
امام جمعه فرمهین گفت: این که دشمن بیان می کند، گزینه های مختلفی روی میز علیه ملت ایران دارد، دروغ است، دشمن گزینه ای جز تحریم ها ندارد و این تحریم ها هم به نهایت خود رسیده است و دشمن مجدداً از اول دوباره تحریم می کند.
آزادی ۲۳ نفر از بازداشتی‌های اعتراضات هپکو
دادستان عمومی و انقلاب اراک از آزادی ۲۳ نفر از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر شرکت هپکو اراک خبر داد.
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
ارتباط مردمی
salamup.ir