داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی ششم شهریورماه؛
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز را اینجا مشاهده کنید.
موج‌سواری با شایعات فایزری در روزهای تلخ کرونایی
در روزهای اخیر و افزایش صعودی مرگ ومیر کرونایی در ایران، شایعات و شبهات پیرامون واکسن فایزر شدت گرفته است.
منشور اخبار
ارتباط مردمی