داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بازخوانی نقش سفارت انگلیس در فتنه88
در دوران فتنه 88 سفارت انگلیس با ارائه گزارش هایی به مقامات لندن، خط خبری رسانه های اپوزیسیون نظیر بی بی سی را مشخص می کرده و این رسانه ها نیز با تأثیر مستقیم بر مخاطبان خود و همچنین القای مسائل انحرافی در انتخابات نظیر تقلب ایران را به آشوب کشیدند؛ همچنین با ارتباط گیری مستقیم با برخی از عوامل خود و همچنین خط دهی به مشاوران سران فتنه در کنار حضور گسترده خود در آشوب ها نقش پررنگی در هدایت و گسترش آتش فتنه داشتند.
به­ جای پیدا کردن مقصّر، درد را چاره کنید
جامعه به عنوان یک مطالبه می گوید امروز به یک انسجام و وحدتی نیازمندیم که بدور از غوغاهای سیاسی – جناحی با نصب العین قرار دادن فرامین رهبری دینی، یکپارچه و با تمام قدرت در برابر عهدشکنی استکبار بایستد و منفعلانه عمل نکند.
ارتباط مردمی
salamup.ir