داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
لطیفه ای به نام "تحریم رفت"
یکسال پیش در همین روزی یعنی 27 دی ماه هواداران دولت و اصلاحات با ذوق ذدگی فراوان از اجرایی شدن برجام و لغو همه تحریم ها سخن میگفتند اما در سالروز اجرایی شدن برجام حتی هواداران گفتمان سازش هم نمیتوانند تیتر ان رسانه ها تکرار کنند.
راز ماندگاری امیرکبیر/بازخوانی زمانه و روزگار امیر
امیرکبیر قهرمان مبارزه با استبداد داخلی (ناصرالدین شاه) و درباریان بود. او در خط مقدم مقابله با نفوذ و سلطه قدرتهای بیگانه به خصوص انگلیس و روسیه که ابرقدرت های آن زمان بودند بود.
قبلي 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 100 بعدي
ارتباط مردمی
salamup.ir