داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سرلشکر حسین سلامی را بیشتر بشناسید/ فرماندهی ک
سرلشکر حسین سلامی در طول ۱۰ سال خدمت خود در جایگاه جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران بارها به جهان بیگانه اسلام ستیز در سخنرانی های مختلف نشان داده است.
روزنامه‌های ورزشی ۲۴ فروردین؛
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم فروردین به رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir