داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
چرا سه سال وقت مردم را به امید کاذب گرفتند؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید با وارد کردن مردم در حوزه اقتصادی و مشارکت آنها در این امر، حوزه اقتصادی کشور را شکوفا کنیم و به آمریکا نشان دهیم که هیچ غلطی نمی تواند بکند.
اشتغالزایی ۱۰ هزار نفری در فراهان؛ از حرف تا عمل مسئولان
حدود ۵ ماه پیش بود که وعده اشتغالزایی ۱۰ هزار نفری در فراهان گوش فلک را کر کرد اما در عمل اینگونه اظهارات، وعده و وعیدهایی بیش نبوده است.
قبلي 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 94 بعدي
ارتباط مردمی
salamup.ir