داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بازیگردان اصلی دولت ترامپ کیست؟
به اذعان وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، «استیو بنن» عروسک‌گردان اصلی دولت دونالد ترامپ است.
کسانی که روادید معتبر دارند، فعلا می‌توانند به آمریکا سفر کنند
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد افرادی که روادید آن‌ها به صورت فیزیکی باطل نشده، می‌توانند به این کشور سفر کنند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir