داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
شور‌انتخابات در تبلیغات خیابانی جوانان اراک+تصاویر
با نزدیک شدن به روز انتخابات، شور مردمی برای حضوری شکوهمند برای خلق حماسه ای دیگر، لحظه به لحظه بیشتر می شود و شعور سیاسی مردم خصوصا جوانان در تبلیغات خیابانی اراک تبلور می یابد.
سوء استفاده‌های تبلیغاتی از رای اولی‌ها در فراهان
امروز در حالی همایش رای اولی‌ها در فراهان برگزار شد که از امکانات دولتی به نفع حزب و کاندیدا خاصی بهره گرفته شد.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir