داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
مقاومت مردم فلسطين تحت تاثير انقلاب اسلامي بالنده تر مي شود / نتيجه مذاكرات عزت انقلاب اسلامي و ملت شريف ايران است.
 استاندار مركزي گفت: روز قدس در حقيقت حمايت از مقاومت مقدس عليه جريان زياده خواه اسرائيل و حمايت از مردم مظلوم فلسطين است.
موج سایبری "حقوق بشر آمریکایی"
با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر شناخت دشمن و پیشنهاد معظم له برای هفتم تیر تا دوازدهم تیر با عنوان "هفته حقوق بشر آمریکایی" سایت "حرف تو" موج سایبری در همین راستا برگزار می نماید.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir