داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
آقای روحانی! چه ضرورتی دارد آرای شکننده ۷ دهم درصدی خود را به رخ منتقدان بکشید؟

بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور، خواستار تجدید نظر وی در نحوه مواجهه با منتقدان شدند.

آمریکا از دو مرحله‌ای شدن مذاکرات به نفع خود استفاده می‌کند/ اصرار دولت بر توافق هسته ای در مجامع عمومی

یک کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: دولتمردان امریکایی از دو مرحله ای شدن مذاکرات همواره به نفع خود استفاده می‌کنند تا از ایران امتیازات بیشتری بگیرند.

ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir