داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
رسانه؛ ابزار هوشمند در تأمین امنیت ملی
امروز نقش اصلی رسانه‌های ملی اطلاع‌رسانی به مخاطبین در راستای اهداف ملی است. این موضوع با احتساب اینکه سیاست، قدرت و اطلاعات می‌تواند سه رأس یک مثلث برای تأمین امنیت ملی باشد، جایگاه و نقش رسانه ملی را به عنوان ابزاری هوشمند و تحلیلی در این زمینه فوق العاده ارتقا می بخشد.
«همه یا هیچ» یعنی در جا زدن!
مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:در دلسوزی موافقان و مخالفان این طیف با طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» تردیدی نیست از این روی بحث و تبادل‌نظر مستقیم تنها راه پایان دادن به جدال و رسیدن به نتیجه مطلوب خواهد بود.
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 91 بعدي
ارتباط مردمی