داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
راز ماندگاری امیرکبیر
امیرکبیر قهرمان مبارزه با استبداد داخلی (ناصرالدین شاه) و درباریان بود. او در خط مقدم مقابله با نفوذ و سلطه قدرتهای بیگانه به خصوص انگلیس و روسیه که ابرقدرت های آن زمان بودند بود.
نقش امام حسن عسکری(ع) در هدایت مردم
امام یازدهم(ع) بنابر وظیفه الهی و منصب امامت و هدایت راستین امّت به سوی برنامه های تعالی بخش اسلام ناب محمّدی(ص) و ایجاد حکومت بر حق اسلامی و برقراری عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برابر تمام انحرافات و کج روی های حاکمان جبّار بنی عباس ایستادگی کرد.
قبلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 70 بعدي
ارتباط مردمی
salamup.ir