داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
عظمت حضرت زهرا(س) در سیره آن بزرگوار آشکارتر است
در همیشه تاریخ این طور بوده، امروز هم همین طور است و روز به روز نور اسلام ومعنویت فاطمه زهرا(س) آشکارتر خواهد شد و بشریت آن را لمس خواهد کرد.
آشتی ملی، قرآن های مدرن شده بر سر نیزه!
باغیان بر انقلاب ابتدا باید مسئولیت فتنه ها و خون هایی که به گردنشان است را قبول کنند بعد ادعای آشتی ملی داشته باشند. اول جواب خسارت های مادی، جانی و حیثیتی که به کشور وارد آورده اند را بدهند بعد دم از آشتی بزنند.
قبلي 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 83 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir