داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
جایگاه خانواده در گفتمان سبک زندگی اسلامی
اسلام به عنوان مکتبی انسان ساز، بیشترین عنایت را به تکریم و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و عرصه بروز و ظهور مودّت و رحمت می خواند.
13 آبان؛ به روایت تاریخ
دانشجویان پیرو خط امام (ره) می دانستند که اینک باید تبر را بر فرق بت اعظم فرود آورند. این بار شیطان بزرگ در قامت کار دیپلماسی و در قالب یک مکان سیاسی بنام «سفارت خانه» سرویس های جاسوسی شان را فعال کرده بود تا شاید به لطایف الحیلی بتوانند گرهی در کار این نظام دینی بیندازند.
قبلي 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 70 بعدي
ارتباط مردمی
salamup.ir