داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
امام جواد (ع)؛ تجسّم علم الهی و الگوی اخلاق و آزادگی
امام جواد(ع) مانند همه امامان شیعه، الگوی کامل تقوا و پارسایی و نمونه بارز عبادت، بندگی و سجده های طولانی برای خداوند بودند.
امام هادی (ع)؛ مبارزه با جریان های انحرافی و افراطی گری
در عصر امام هادی(ع) فرقه ها و گروه های منحرف فراوانی شروع به فعالیت فرهنگی کرده و مردم را فریب می دادند، امام دهم (ع) ضمن تبری جستن از آنها، روشن گری های لازم را به شیعیان می دادند.
قبلي 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 85 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir