داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
فاطمه(س) اُسوه و الگوی اهل زمین
برای انسانی که در حصار عالم مادّه و قفس جسم گرفتار است و نگاه دنیوی صرف دارد، مَرام و شیوه رفتاری حضرت(س)، درس و پیام دارد. به عبارت دیگر، اگر تنها نگاه زمینی داشته باشیم، رفتار حضرت(س) برای یک زندگی آرام و اطمینان بخش اُسوه و الگوست
حفظ اقتدار سپاه یک رسالت عمومی و وظیفه همگانی است
حفظ اقتدار سپاه به عنوان یک نیروی مکتبی و حافظ دستاوردهای نظام اسلامی و مجموعه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) به عنوان حافظ و کنترل کننده مرزهای کشور، یک رسالت عمومی و وظیفه همگانی است.
منشور اخبار
ارتباط مردمی