داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سهم خواهی از سفره انقلاب و طلب خواهی از مردم
امروز چه جای توجیه است که عده‌ای با تکیه بر مسند قدرت، دست ناپاک خود را در بیت المال مسلمین انداخته و با نهایت خباثت بر سفره انقلاب نشسته و با آن که تمام آبروی خویش را مرهون انقلاب، شهدا و امام بزرگوار و رهبری عزیز آن هستند، ولیکن با تمام بی‌حیایی به صورت نظام چنگ می کشند و همواره طلبکارند.
بی احترامی به قبور ائمه بقیع نشات گرفته از ضعف تعامل اجتماعی/ وحدت شیعه و سنی فروپاشی داعش را رقم می زند
بی احترامی به قبور مقدسه بزرگان توسط وهابیت به دلیل اینکه جنبه فکری و اعتقادی دارد از یک نوع جهالت انحرافی بر می خیزد و از طرف دیگر ناشی از نوعی تعامل اجتماعی است که مردم جامعه عربستان و عرب های آن زمان به خصوص عرب های منطقه نجد که پیروان و گروندگان محمد بن عبدالوهاب بودند، به دنبال این نوع مسایل می گشتند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir