داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
صلح امام حسن(ع)؛ پرشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ
دوران امام مجتبی(ع) و حادثه صلح آن بزرگوار با معاویه یا آن چیزی که به نام صلح نامیده شد، حادثه سرنوشت ساز و بی نظیری در کل روند انقلاب اسلامی صدر اول بود.
چرا امام حسن (ع) را کریم اهل بیت نامیدند؟
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: حسن و حسین(ع) هر دو امام هستند، چه قیام بکنند و چه بنشینند.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir