داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
در انتظار فجر عدالت
منتظران واقعى مهدى(ع) در طول تاریخ انتظار و هم‌اکنون به دنبال تحقق عدالت راستین درونى و بیرونى هستند که لازمه‌ی این چنین عدالتى، امید، تحرک، شور، حماسه، مقاومت، نفى باطل وطلب حق، خروش، صلابت و قیام (ضد قعود و سکون) به همراه اعتقاد صحیح توحیدى، محمدى، علوى و عمل به واجبات و ترک محرمات مى‌باشد.
كسي درباره بازنده مناظره ترديدی ندارد
از موافق و مخالف، و انقلابی و ضد انقلاب، ظاهرا كسي درباره بازنده مناظره ترديدی ندارد. همين كه «يار كمكي»از كانديداي اصلي پيشی گرفته خود گويای بخش مهمی از حقيقت است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir