داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
الگو سازی تجزیه طلبانه و خیز چهارم برای ایجاد«خاورمیانه بزرگ»
در آستانه نابودی کامل داعش، خیز استکباری برای بازتولید پروژه «خاورمیانه جدید» اکنون به نام «خاورمیانه بزرگ» با عاملیت کردستان عراق برداشته شده تا شروعی بر پایان جبهه مقاومت و انهدام کامل ایران باشد.
وقتی آدم های کوچک را بزرگ می کنیم
برخی نمایندگان مجلس، از میان آن همه مهمان خارجی در مراسم تحلیف، ذوق زده و آویزان سلفی گرفتن با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شدند و این صف عکاسی با موگرینی نه تنها عزّتی نبخشید که همان عزّتی را هم که داشتند، بر باد داد.
منشور اخبار
ارتباط مردمی