داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
امام خمینی(ره) از نگاه نخبگان جهان
امام(ره) در میان نخبگان ایران و جهان جایگاهی رفیع دارد و برگزاری مراسم ارتحال ایشان در تارخ سابقه ندارد.
روحانی رأی آورد یا پیروز شد؟
روحانی واقعاً هنرمند است. او اثبات کرد هدف وسیله را توجیه می‌کند. اما کاش این کار را با لباس پیامبر نمی‌کرد. او اکنون رئیس جمهور ماست اما با شاخص‌های دموکراسی رأی آورد نه مردم‌سالاری دینی.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir