داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
در انتظار فجر عدالت
منتظران واقعى مهدى(ع) در طول تاریخ انتظار و هم‌اکنون به دنبال تحقق عدالت راستین درونى و بیرونى هستند که لازمه‌ی این چنین عدالتى، امید، تحرک، شور، حماسه، مقاومت، نفى باطل وطلب حق، خروش، صلابت و قیام (ضد قعود و سکون) به همراه اعتقاد صحیح توحیدى، محمدى، علوى و عمل به واجبات و ترک محرمات مى‌باشد.
كسي درباره بازنده مناظره ترديدی ندارد
از موافق و مخالف، و انقلابی و ضد انقلاب، ظاهرا كسي درباره بازنده مناظره ترديدی ندارد. همين كه «يار كمكي»از كانديداي اصلي پيشی گرفته خود گويای بخش مهمی از حقيقت است.
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir