داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
ریشخند آمریکا به سیاست خوشبینانه دیپلمات های ایرانی
روزی که قرار بود آفتاب درخشان برجام، زندگی مردمان سرزمینم را روشن کند تا به گفته رئیس دولت تدبیر؛ «هم چرخ هسته ای بچرخد و هم چرخ زندگی مردم» باید می دانستیم که این پارادوکس و تناقض را، هیچ راه حل و امکانی برای رفع و حذفش نیست.
سهم خواهی از سفره انقلاب و طلب خواهی از مردم
امروز چه جای توجیه است که عده‌ای با تکیه بر مسند قدرت، دست ناپاک خود را در بیت المال مسلمین انداخته و با نهایت خباثت بر سفره انقلاب نشسته و با آن که تمام آبروی خویش را مرهون انقلاب، شهدا و امام بزرگوار و رهبری عزیز آن هستند، ولیکن با تمام بی‌حیایی به صورت نظام چنگ می کشند و همواره طلبکارند.
منشور اخبار
ارتباط مردمی