داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
9 دی فصل جدیدی در افق بصیرت ملّت
هنرمندی ولایت و رهبری نظام در مدیریت این غائله و روشنگری های ایشان سبب شد تا مردم خود کیفرخواست برای سران فتنه بنویسند.
۱۴۰۰ سال بعد از یک واقعه را ببینید
گروهی درصدد هستند تاریخ را مصادره به مطلوب کنند و بر بقیه حقایق سرپوش بگذارند،این همان انحرافیست که از آن تنفر داریم.
قبلي 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 75 بعدي
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir