داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
شهرستان فراهان کجاست؟
یژگی های جغرافیایی،تاریخی و اقتصادی فراهان نامی آشنا،سرزمینی حاصلخیز و با مفاخری تاریخ ساز در ایران است.

قبلي 1 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 بعدي
ارتباط مردمی
salamup.ir