داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
حمایت از غزّه و فلسطین حمایت از اسلام است.

رهروان ولایت ـ حملات دد منشانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در این روزها و کشتار زنان و کودکان بی دفاع و محاصره شده، قلب هر انسان بیدار دلی را به لرزه در آورده است.


صف بزرگ جهاد و توحید (نمازجمعه) است
امروز طلیعه انجام این فریضه بزرگ الهی و این صف بزرگ جهاد و توحید (نمازجمعه) است
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir