داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
سمبل @ از کجا آمده است؟
قبل از اینکه این سمبل به عنوان یک کلمه استاندارد روی کیبوردها قرار بگیرد در دهه 1880 زبان شناسان استدلال های مختلفی را در مورد این سمبل داشتند و برخی بر این باور بودند که این علامت مربوط به قرن های ششم و هفتم است.
باتلفیلد بازی رایانه ای حمله به ایران
در این بازی رایانه ای که پنجاه و هشتمین مأموریت بازی شرکت کومار وار است، سربازان امریکایی وظیفه دارند ضمن حمله به تأسیسات هسته ای نطنز، دانشمندان ایرانی را از بین ببرند و یک دانشمند را زندانی کنند. 
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir