داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
استراتژي مبارزه بيولوژیک با آفات مغفول مانده است
آفت ها همیشه بلای جان کشاورزی بوده اند، برخی از آفت ها تاریخچه و قدمتی طولانی دارند و برخی نیز نو پدید هستند، آفت سن گندم از آن دست از آفت های قدیمی است که بیشتر کشاورزان از جمله کشاورزان استان مرکزی به ویژه در شهرستانهای فراهان، آشتیان، تفرش و ساوه با آن آشنا و آسیب های ناشی از آن را تجربه کرده اند، آفتی که شاید نیاز به نگاهِ جدیدتر در حوزه مبارزه دارد.
حمایت از غزّه و فلسطین حمایت از اسلام است.

رهروان ولایت ـ حملات دد منشانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در این روزها و کشتار زنان و کودکان بی دفاع و محاصره شده، قلب هر انسان بیدار دلی را به لرزه در آورده است.


شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir