داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
صف بزرگ جهاد و توحید (نمازجمعه) است
امروز طلیعه انجام این فریضه بزرگ الهی و این صف بزرگ جهاد و توحید (نمازجمعه) است
روز قدس امسال وظیفه ی هر آزاده ای را از سالهای گذشته سنگین تر می کند
فرماندار شهرستان فراهان در پیامی اعلام کرد که وظیفه مردم آزاده در روز قدس امسال نصبت به سالهای گذشته سنگین تر است
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir