داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
دلیل مبعوث شدن پیامبر در سن چهل سالگی چه بود؟
بعث پیامبران براساس شرایط و نیازهای زمان و مصالحی كه وجود دارد صورت گرفته است.
تکنیک‌های خاموش تبلیغات انتخاباتی/ از کاندیدای پوششی تا رونمایی از آمارهای عجیب و غریب
جالب آن که در فضای پرحاشیه انتخابات، برخی می کوشند تا شاید با استفاده از تکنیک ها و روش هایی نه چندان مدرن و نوین، به هر شکلی که ممکن است بتوانند، برنده این آوردگاه حساس شده و در ادامه با طیب خاطر و قلبی آرام، بر کرسی قدرت تکیه زنند.
قبلي 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 86 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir