داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
معرفی شهرخنجین
معرفی بخش خنجین: بخش خنجین در طول جغرافیایی ٣١و ۴٩ و عرض جغرافیایی ۴۵و ٣۴ قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا١٨٠٠ متر می باشد این بخش از توابع شهرستان فراهان و مرکز بلوک خنجین می باشد. خنجین تا سال های قبل از انقلاب همراه با روستاهای تابعه از توابع استان همدان محسوب می گردیده که به علت دوری راه در سال ۱۳۶۱ از استان همدان منتزع و به شهرستان اراک ملحق می گردد و از آنجایی که خنجین در مجاورت بخش وفس قرار داشته به عنوان یکی از دهستان های بخش وفس بوده است و درسال ۱۳۸۱که شهرستان کمیجان از شهرستان اراک منتزع می گردد خنجین به مرکز دهستان خنجین در بخش مرکزی به شهرستان کمیجان ملحق گردیده و تا پایان سال ۱۳۸۸ مجدداً تقسیمات کشوری در محدوده مورد مطالعه تغییر نموده و بر اساس آخرین تصمیمات، در تقسیمات کشوری دهستان خنجین به بخش خنجین ارتقاءیافته واز شهرستان کمیجان منتزع وبه شهرستان تازه تاسیس فراهان ملحق گردیده است.
ولادت امام حسین(ع) در یک نگاه
در آن جزیره فرشته ای را دید، نام او فطرس بود، پرو بالش سوخته .جبرئیل را گفت کجا خواهی شد؟ وی را خبر داد وگفت : تو آنی که مرا با خود ببری،باشد که رسول خدای مرا شفاعت کند.
منشور اخبار
ارتباط مردمی