داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
نامه یک دختر حزب اللهی به آقای روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای روحانی سلام

می خواهم امروز به بهانه صحبت هایتان در چهارمین جشنواره فناوری اطلاعات یک انشای سرگشاده بنویسم  !

افزایش جمعیت در بیان رهبر انقلاب
افزایش جمعیت در کلام رهبر انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری از اول سال92 تا حال
منشور اخبار
ارتباط مردمی