داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
بیمارستان فراهان به زودی تحویل دانشگاه علوم پزشکی اراک می‌شود
حدود 6ماه از خبر تحویل بیمارستان 32 تختخوابی فراهان به زودی تحویل دانشگاه علوم پزشکی اراک خواهد شد گذشته وهنوز هیچ اتفاقی در این مورد نیوفتاده است این بیمارستان حدود 10 سال پیش توسط یک خیر در فراهان ساخته شده است..
افزایش نرخ تاکسی‌ها به چه مجوزی صورت گرفته است؟
در طی روز های اول هفته مسافرانی که از اراک به فراهان جهت کار عزمیت داشتند باز هم بی‌خبر از همه جا افزایش نرخ کرایه‌ها را تجربه کردند و رانندگان تاکسی نیز این کار خود را به افزایش قیمت بنزین گره زدند.
منشور اخبار
ارتباط مردمی