داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
پیام تبریک فرماندار شهرستان فراهان به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد مسکن به مهندس فرح مدیر کل بنیاد مسکن استان مرکزی

پیام تبریک فرماندار شهرستان فراهان به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد مسکن به مهندس فرح مدیر کل بنیاد مسکن استان مرکزی 

 

 

شهر زیر زمینی ذلف آباد
 محوطه تاریخی ذلف آباد نیز یکی از این سکونت گاههاست که بواسطه وسعت و غنای فرهنگی به عنوان مهمترین سایت تاریخی فراهان و یکی از بزرگترین محوطه های تاریخی استان شناخته می شود.
منشور اخبار
ارتباط مردمی