داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
مراسم تخ تخ در شب عید در روستای غیاث آبادفراهان
از مراسم جالب و پرخاطره شب عید در روستای غیاث آبادکه از قدیم الایام برگزار می شده
رمز ماندگاری کار برای خدا و بی‌منت انجام دادن است.
موقعیت ایران در منطقه و جهان سبب شکل‌گیری نوعی قدرت بازدارندگی به نفع کشورمان در برابر تهدیدات احتمالی شده است.
منشور اخبار
ارتباط مردمی