داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
درس صبر و استقامت در مکتب حضرت زینب(س)
حضرت زینب(س) نقش تاریخی خود را با صبر و بردباری و پرستاری از زخمی ها و مجروحین و ... ادامه داد و هرگز از دشمن اموی و منحرفین خوف و هراسی نداشت.
چرا جوانان ما منفجر می شوند؟
چرا یک سرباز باید سه سرباز را به رگبار ببندد و در آخر خودش را نیز بکشد چرا یک مرد خانواده همسرش از جمله همسر خودش را به گلوله ببندد و بازهم خودکشی کند اما به راستی این جنایت ها از چه و کجا سرچشمه می گیرند.چه چیزی باعث می شود یک فرد انقدر کاسه صبرش لبریز شود که حتی از چان خودش بگذرد و خودکشی یا کشتن دیگران و یاهم خیانت را بهترین راه بداند.
قبلي 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 80 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
salamup.ir