داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
امام کاظم (ع) و آرمان تشکیل حکومت اسلامی
امام کاظم(ع) فعالیت های خود را در دانش و تعالیم اسلامی در قالب نقل حدیث و روایت، آموزش و تدریس، احتجاج و مناظره، تألیف و کتابت و تلاش و مبارزه برای تشکیل و تأسیس حکومت اسلامی انجام می داد
سال 95 و سفره هایی که از اقتصاد مقاومتی رنگین نشد+ جدول
حال با پایان سال 95، سالی که به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شده لازم است دولت به عنوان قوه مجریه و مسئول‌ترین قوه در تحقق اقتصاد مقاومتی، برایند کار خود را برای مردم منتشر کند که در این خصوص بناست دولت ، گزارش مفصلی از اقدامات خود در ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول رییس جمهور، منتشر نماید.
قبلي 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 86 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
ارتباط مردمی
مطالبات مردمی
salamup.ir