داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
پیاده روی اربعین؛ مانور قدرت شیعه است
پیاده روی اربعین تجلی محبان امام حسین(ع) و مانور حضور قدرت شیعه است مردم از هر نژاد و قومیتی از شهرها و روستاهای مختلف به پابوسی امام حسین(ع) آمده و این قیام را همچنان در تاریخ زنده نگه می دارند.

 

امام حسن مجتبی(ع) و سیاست صحیح اسلامی
امام حسن مجتبی(ع) به خاطر مصلحت اسلام و کمی یاران با وفا از جنگ با معاویه کشید و در نهایت با توطئه مرموزانه معاویه (لع) در سال 49 هجری یا به قولی در سال 50 هجری به دست جَعده(همسر خیانت کار و بی وفای حضرت) دختر اشعت بن قیس، مسموم و به شهادت رسید.
قبلي 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 70 بعدي
ارتباط مردمی
salamup.ir