داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)
راه حل مشکلات مردم؛ مدیریت انقلابی و کارآمد
یک مدیر انقلابی کسی است که از رنج و درد حاکم برمردم، خوابش نبرد و همواره تلاش و کار مضاعف را وجه همّت خویش قرار داده تا راهی برای رفع مشکلات آحاد جامعه بیابد.
دلیل مبعوث شدن پیامبر در سن چهل سالگی چه بود؟
بعث پیامبران براساس شرایط و نیازهای زمان و مصالحی كه وجود دارد صورت گرفته است.
قبلي 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 88 بعدي
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir